Tuesday, May 29, 2007पाऊस असा रूणझुणता, पैंजणे सखीची स्मरली,
पाऊल भिजत जाताना, चाहुल विरत गेलेली . . .

ओलेत्याने दरवळले, अस्वस्थ फुलांचे घोस,
ओलांडून आला गंध, निस्तब्ध मनाची वेस . . .

पाऊस सोहळा झाला, कोसळत्या आठवणींचा,
कधी उधाणता अन केव्हा थेंबांच्या संथ लयींचा . . .

नभ नको नको म्हणताना, पाऊस कशाने आला,
गात्रातून स्व्च्छंदी अन अंतरात घुसमटलेला . . .
-संदिप खरे

No comments: