Sunday, May 27, 2007
उभा काट्यात दिवस माझा,
रात पेंगते तुझी फुलात . . . . . .
-संदिप खरे

No comments: